Ashampoo WinOptimizer Free 16.00.20

Ashampoo WinOptimizer Free 16.00.20

ashampoo GmbH & Co. KG – 18,5MB – Freeware –
5 Stars User Rating
Ashampoo WinOptimizer is a complete suite of tools to make your Windows® computer work better and even look better. It not only checks every component and every folder of your system to make sure you do not host more files than those you need, but also monitors your disk space, your memory performance, and all your running processes.

Tổng quan

Ashampoo WinOptimizer Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ashampoo GmbH & Co. KG.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Ashampoo WinOptimizer Free là 16.00.20 , phát hành vào ngày 03/08/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Ashampoo WinOptimizer Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 18,5MB.

Người sử dụng của Ashampoo WinOptimizer Free đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Ashampoo WinOptimizer Free!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Ashampoo WinOptimizer Free cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản